Področje hladilne tehnike, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi ureja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) z uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh, objavljeno v Uradnem listu št. 60/2016.

Serviserji, ki vzdržujejo, popravljajo ali nameščajo hladilne naprave, morajo imeti ustrezno spričevalo za ravnanje z napravami in so v register pri Agenciji RS za okolje.

Montažo in servisiranje profesionalnih hladilnih komor, zamrzovalnih komor, hladilnih omar in pultov, zamrzovalnikov in ledomatov za gostinstvo in druge uporabnike vam naši specialisti profesionalno opravijo.

 

Pokličite nas in se prepričajte.